Impressie van diverse trainingen

Begrijpend lezen

D.m.v. een stappen plan en veel doe spellen en beweging de tekst beter leren begrijpen.

Rekenen in kleur

Hier word kleur en beweging samengevoegd om het rekenen goed te onthouden.

Bewegen en tafels

Spelletjes en bewegend tafels leren.


Spelling in kleur

Spelling in kleur, met de methode van meester Klaas, hier wordt ingezet op een stukje online oefenen,

bewegend oefenen en op papier.